مقایسه هزینه اشتراک فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- اشتراک فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت به‌شکلی طراحی شده که مخاطب به سمت خرید اشتراک بلند‌مدت سوق داده شود.

به گزارش فرارو؛ هزینه اشتراک یک‌ماهه فیلیمو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۹۸ هزار تومان است، اما مخاطبی که طبق سیاست قیمت‌گذاری فیلیمو سراغ خرید اشتراک یکساله می‌رود، بابت هر ماه ۸۰ هزار تومان کنار می‌گذارد. نماوا اشتراک شش‌ماهه را ۵۸۵ هزار تومان یعنی ماهی ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای فروش گذاشته، اما خرید اشتراک یک‌ماهه نماوا بدون مالیات ۱۱۲ هزار تومان آب می‌خورد و همین شیوه قیمت‌گذاری را فیلم‌نت پیاده می‌کند.

اشتراک فیلیمو؛ حداقل ۹۸ هزار تومان

اشتراک فیلیمو به چهار شکل مختلف فروخته می‌شود. یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله.

اشتراک یک‌ماهه فیلیمو با قیمت ۱۴۰ هزار تومان در سایت فیلیمو قرار گرفته، اما این اشتراک فقط برای کاربران جدید طراحی شده و تیم پشتیبانی برای جذب مشتری بیشتر با خط زدن رقم ۱۴۰ هزار تومان، هزینه اشتراک یک‌ماهه را به ۹۸ هزار تومان تقلیل داده است.

اشتراک سه‌ماهه فیلیمو نیز با قیمت ۲۵۲ هزار تومان برای فروش گذاشته شده و اینطوری بابت هر ماه داشتن اشتراک فیلیمو چیزی نزدیک ۸۴ هزار تومان از دید بیننده‌ها به جیب فیلیمو می‌رود.

اشتراک شش‌ماهه فیلیمو با قیمت ۵۰۴ هزار تومان در دسترس مخاطبان فیلیمو قرار دارد؛ یعنی به‌ازای هر ماه همان ۸۴ هزار تومان. اشتراک یکساله فیلیمو که گران‌ترین گزینه محسوب می‌شود، ۹۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود. روش قیمت‌گذاری اشتراک فیلیمو به‌شکلی است که خرید اشتراک یکساله به‌صرفه‌تر است و مخاطب را به خرید اشتراک یکساله سوق می‌دهد. چون اشتراک ۹۶۰ هزار تومانی یکساله فیلیمو، کمتر از بقیه اشتراک‌ها آب می‌خورد و چیزی نزدیک ماهی ۸۰ هزار تومان از حساب مخاطب کسر می‌شود.

هزینه اشتراک فیلیمو که تا اینجا بررسی کردیم، بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. مثلا موقع انتقال به درگاه پرداخت اینترنتی، هزینه اشتراک یک‌ساله فیلیمو از ۹۶ هزار تومان دیگر به قیمت ۹۶۰ هزار تومانی اضافه می‌شود.

اشتراک نماوا؛ حداقل ۱۱۲ هزار تومان

اشتراک نماوا بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، دست‌کم ۱۱۲ هزار تومان هزینه دارد. این رقم بابت خرید اشتراک یک‌ماهه نماوا دریافت می‌شود و برای تشویق مشترک به انتخاب گزینه اشتراک یک‌ماهه با تمدید خودکار، هزینه اشتراک یک‌ماهه به ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

اشتراک سه‌ماهه و شش‌ماهه دو گزینه پیشنهادی دیگر نماوا برای خرید اشتراک است. اشتراک سه ماهه نماوا بدون احتساب مبلغ مالیات، ۳۳۶ هزار تومان است. دقیقا معادل اشتراک یک‌ماهه قیمت‌گذاری شده و بابت هر ماه اشتراک، ۱۱۲ هزار تومان حساب شده است.

اشتراک شش‌ماهه نماوا، اما ۵۸۵ هزار تومان است. با یک تقسیم ساده به عدد ماهانه ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسیم که معادل هزینه داشتن یک ماه اشتراک نماواست.

اشتراک فیلم‌نت؛ حداقل ۱۲۰ هزار تومان

اشتراک فیلم‌نت مثل نماوا به سه شکل مختلف فروخته می‌شود؛ یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه.

اشتراک یک‌ماهه فیلم‌نت که قیمت کمتری دارد، ۱۲۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. اضافه شدن هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اشتراک یک‌ماهه فیلم‌نت را به ۱۳۲ هزار تومان می‌رساند و کسی که موقع خرید اشتراک فیلم‌نت روی گزینه سه‌ماهه کلیک می‌کند، لحظه واریز پول رقمی معادل ۳۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان پیاده می‌شود.

اشتراک سه‌ماهه فیلم‌نت بدون احساب مالیات ۱۰ درصدی ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش دارد و به‌جای اشتراک یک‌ماهه که ۱۲۰ هزار تومان است، ماهی ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای مخاطب خرج برمی‌دارد.

اشتراک شش‌ماهه فیلم‌نت، اما طبق سیاست قیمت‌گذاری فیلم‌نت برای تشویق مخاطب به خرید اشتراک بلند‌مدت، هزینه کمتری برای مخاطب دارد؛ کمی بیش از ماهی ۸۲ هزار تومان.

اشتراک شش‌ماهه فیلم‌نت دقیقا با قیمت ۴۹۴ هزار تومان، برای هر ماه دقیقا ۸۲ هزار و ۳۳۳ تومان خرج برمی‌دارد و فیلم‌نت برای آن‌هایی که بار اول سراغ اشتراک شش‌ماهه می‌روند، تخفیف ۱۰ درصدی هم درنظر گرفته است.

مقایسه اشتراک فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت

VOD

یک‌ماهه

سه‌ماهه

شش‌ماهه

یکساله

فیلیمو

98 هزار تومان

252 هزار تومان

504 هزار تومان

960 هزار تومان

نماوا

112 هزار تومان

336 هزار تومان

585 هزار تومان

-

فیلم‌نت

120 هزار تومان

292 هزار و 500 تومان

494 هزار تومان

-