جلوی آسیب قطعی برق بر صنایع گرفته شود/دولت برای احداث نیروگاه‌های خودتامین صنایع جدی تر ورود کند
عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در گفتگو با "نبض بازار" مطرح کرد:

جلوی آسیب قطعی برق بر صنایع گرفته شود/دولت برای احداث نیروگاه‌های خودتامین صنایع جدی تر ورود کند

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم گفت: اینکه سرمایه و تولید صنایع به خاطر قطعی برق با مشکل روبرو شود خیلی منطقی نیست حتما دولت باید یک راهکاری دنبال کند تا آسیب جدی به صنایع وارد نشود.