جنجال عجیب
از فحاشی به یک کارتونیست تا دستور حمله برای ریپورت صفحه

جنجال عجیب "مستر تیستر" در فضای مجازی!

ماجرا از اینجا شروع می شود که مستر تیستر در سفر به یکی از شهر های مرکزی ایران به یک قصابی برای خرید گوشت شتر مراجعه می کند. در این ویدئو که در صفحه مستر تیستر منتشر شده، او تصویر سر شتری را نشان می دهد که پوست آن کنده شده و واقعاٌ ترسناک است. پس از انتشار این تصویر، نگار شمس کارتونیست فعال در فضای مجازی که حامی حقوق حیوانات است اقدام به کشیدن کاریکاتور مستر تیستر و نقد این تصاویر می کند. مستر تیستر که این ماجرا با خبر می شود در خصوصی صفحه ی اینستاگرام از او می خواهد که این کاریکاتور را حذف کند. نگار شمس این کاریکاتور را نقدی بر رفتار او معرفی می کند و دلیلی برا حذف آن نمی بیند. گویا پس از امتناع از حذف کاریکاتور، مستر تیستر اقدام به تهدید و فحاشی کرده است.
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv