تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟
ابعاد پرونده کلاهبرداری از خریداران آیفون ۲۰ میلیونی

تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv